خوردن موز خشک کیلویی سبب از بین رفتن شپش های مو می شود

خشک کردن یا از بین بردن آب موز باعث کاهش شدید رطوبت موجود در میوه می شود. تنها درصد کمی از ارزش غذایی میوه خشک در طول فرآیند خشک کردن از بین می رود.

خشک کردن میوه هایی مانند موز، میوه ها را از فساد محافظت می کند. باکتری ها و آنزیم ها برای تجزیه یک محصول غذایی و فاسد شدن آن به آب نیاز دارند حذف تمام یا بیشتر محتوای آب از یک موز می تواند موز را تا چند ماه حفظ کند.

سینگ و همکاران و فائو تولید جهانی موز در سال 2012 را 139.2 میلیون تن گزارش کردند. به گفته سینگ و همکاران:

(( پیش‌بینی می‌شود که صادرات جهانی موز خشک کیلویی در سال 2011 به 17.9 میلیون تن برسد و هند در تولید موز با تولید حدود 18 درصد از محصول 139 میلیون تنی جهانی، پیشتاز جهان است. همچنین توسط سینگ و همکاران گزارش شده است.))

که بیش از 85 درصد از تولید جهانی موز توسط کشاورزان کوچک تولید می‌شود که منبع مهمی از غذا و درآمد برای خانوارهای کوچک مزرعه‌دار است.

در سال 2016، طبق گزارش فاوستات، موز و چنار 148 میلیون تن در سطح جهان بودند که هند پیشتاز و پس از آن چین با مجموع (فقط برای موز) 28 درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داد.

فیلیپین، اکوادور، اندونزی و برزیل دیگر تولیدکنندگان اصلی هستند که 20 درصد از تولید جهانی موز و چنار را به خود اختصاص می دهند.

از آنجایی که موز بسیار فاسد شدنی است، برای کاهش تلفات پس از برداشت، نیاز به آبگیری موز وجود دارد. از جمله فرآیندهای مفیدی که برای حفظ میوه‌های موز استفاده می‌شود، حداقل پردازش، سرد کردن و کم آبی یا خشک کردن است.

خشک کردن موز روشی مفید برای کاهش تلفات پس از برداشت و بهبود ارزش تجاری موز است خشک کردن برای در دسترس قرار دادن آنها در تمام طول سال و در مکان هایی که تولید نمی شوند ضروری شده است.