لامپ لوستر 7 وات موجب قطعی برق در شیراز شد

جایی که بیشتر به نور نیاز دارید، آشپزخانه است. لوسترهای آشپزخانه باید قادر به دادن نور شدید باشند. باید برای استفاده از منابع نوری که لومن بالایی ارائه می دهند مناسب باشد. آماده سازی وعده های غذایی باید در زیر نور زیاد، هم از نظر بصری و هم بدون ایجاد هیچ گونه حادثه ای در آشپزخانه تهیه شود.

نورپردازی خود را با نورپردازی روی میز پشتیبانی کنید.
در حالی که روی پیشخوان آشپزخانه کار می کنید، سایه ای در مقابل شما ایجاد می شود زیرا لامپ لوستر 7 وات شما پشت سر شما قرار دارد. برای اینکه سایه تیز نباشد، به جای لوسترهای تک لامپ در مرکز، مدل هایی با بیش از یک حباب و جایی که لامپ ها از هم دور هستند ترجیح داده شود.
اندازه مهم است: یک لوستر باید با فضایی که در آن قرار دارد، هم از نظر نور و هم از نظر اندازه، سازگار شود.

لوستری که برای فضا خیلی کوچک باشد از نظر منفی بسیار قابل توجه خواهد بود. اگر تصمیم روشنی در مورد سایز ندارید و بین دو سایز گیر کرده اید، سایز بزرگتر را انتخاب کنید. متخصصان دکوراسیون داخلی انتخاب های خود را کمی بزرگتر از اندازه مناسب انجام می دهند.

اگر لوستر شما کمی بزرگتر از لوستر کوچک باشد بسیار بهتر است. کسانی که در دکوراسیون داخلی متخصص هس

تند روش های محاسباتی را برای اندازه لوستر مناسب برای یک فضا ایجاد کرده اند. می توانید ساده ترین آنها را به صورت زیر اعمال کنید.

اگر قرار است زیر لوستر خود راه بروید، پایین ترین قسمت لوستر شما باید 200 سانتی متر از سطح زمین بالاتر باشد. اگر لوستر شما روی میز قهوه خوری یا میز ناهارخوری آویزان است، ممکن است ارتفاع آن کمتر باشد.

در صورتی که ارتفاع سقف مکان از 350 سانتی متر بیشتر باشد، باید ارتفاع آویزان لوستر را افزایش داد و یا لوستر بلندتری انتخاب کرد.